Qom ut

23-29 augusti 2021

Bli medlem för 50, 100, 150 kr/år. Betala efter förmåga.

Betala via Swish 123 257 155 2 eller bankgiro 121-1374.

Om Qom ut

Qom ut är ett samarbete.

Jönköping Qom Ut arbetar för:

  • Ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, lika värde och lika rättigheter.
  • Att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.
Med stöd av Region Jönköpings län
Med stöd av Jönköpings kommun

Styrelsen


Jesper Persson, ordförande


Jag engagerar mig i Qom Ut för att jag tycker att det är extremt viktigt att hbtq+-personers situation aldrig får glömmas bort, bara om vi lyfter varandra kan vi få ett samhälle där alla är lika mycket värda på riktigt. Om jag får vara en liten del i att förbättra situationen för några är det en del jag alltid kommer vara extremt stolt över.

Mina förhoppningar inför det kommande året är en utveckling där allas trygghet ökar så att vi närmar oss ett samhälle där en kan leva mer öppet som sig själv!

jesper@qomut.se

Anita Omerbasic, vice ordförande


Jag engagerar mig inom Jönköping Qom ut för att jag vill vara med och skapa en trygg plats där alla hbtq+-personer i Jönköping känner att de får vara precis den de vill vara och vågar ta plats. Om vi genom vårt arbete lyckas åstadkomma detta för en person så ser jag det som en enorm vinst. Men även för att jag genom mitt engagemang får möta inspirerande och helt fantastiska människor.

Jag hoppas få se en hybrid-pride i år! Där vi förhoppningsvis har möjlighet att träffa människor fysiskt igen och dela glädjen tillsammans, men fortsätta erbjuda aktiviteter digitalt i år igen för att fler ska ha möjlighet och delta!

anita@qomut.se

Joakim Larsson, kassör


Mina ambitioner är att kunna bidra till att alla hbtq+-personer kommer kunna vara öppna och våga gå i prideparader med stolthet. Ingen ska behöva gömma sig, alla regnbågspersoner ska kunna visa sig öppet.

Jag hoppas att vi i år kommer att kunna ha fysiska föreläsningar och en riktig parad!

joakim@qomut.se

Erik Junhem, sekreterare


Jag engagerar mig i Qom Ut för att jag vill vara en röst för de människor som av olika skäl inte kan eller vågar vara sig själva.

Mina förhoppningar är så klart att vi ska kunna träffas fysiskt detta år och parada genom stan. Jag hoppas att fler vill engagera sig för kärlek och frihet och stötta föreningen på olika sätt!

erik@qomut.se

Rebecka Roos, ledamot


Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut för att jag tycker det är viktigt att funkisperspektivet upplyses. Man talar sällan om funktionsvariation och sex. Det saknas kunskap och finns många förutfattade meningar kring ämnet hos människor. Jag vill öka medvetenheten om att alla kan ha ett sexliv utefter sin egen förmåga och vilja. Min önskan är också att fler hbtq+-personer inom funkisvärlden ska få synas och ta plats.

Jag hoppas på en givande mandatperiod där jag kan få nya upplevelser och lärdomar. Ett år som avslutas med en vecka med många olika evenemang och en trevlig pride-festival.

rebecka@qomut.se

Elijah Nilsson, ledamot


Jag vill vara hen som någon kan se upp till, som jag inte hade när jag växte upp. Jag vill representera mångfalden utöver hbtq-tragedierna som media presenterar; genom att bara existera, bara synas. Jag är här, jag slåss och representerar dig som identifierar dig som transperson. Vi finns, och vi ska aldrig tvingas osynliggöras någonsin igen.

Att utvecklas, både som person och som organisation. Att genom våra gemensamma erfarenheter inom styrelsen lyfta Jönköping till nya höjder för hbtq-personer.Jag hoppas också att covid-19 pandemin kommer att lägga sig så snabbt som möjligt så att vi kan börja jobba ordentligt för att skapa och ordna en riktig ordentlig JKPG PRIDE festival igen!

elijah@qomut.se

Adjungerade


Håkan Carlsson, Region Jönköpings län


Jag arbetar på Folkhälsa i Region Jönköpings län, där ett av mina uppdrag är hbtqi-diplomering av verksamheter i vår region och hos våra samarbetspartners. I mitt uppdrag ingår även utåtriktade aktiviteter inom området. Att samverka med Jönköping Qom Ut som sedan 2013 aktivt arbetat med att anordna en Pridefestival i Jönköping stämmer väl överens med uppdraget. Att själv tillhöra regnbågsfamiljen ser jag som en styrka i arbetet för allas lika värde.

Det är Region Jönköpings läns ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig välkomna och trygga. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att kunna uppnå detta behöver vi arbeta med frågan och i vårt nya hållbarhetsprogram så framgår det tydligt att vi ska arbeta aktivt för målet: Vi är till för alla.

hakan.karlsson@rjl.se

Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län


Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

Min förhoppning för året är att det bästa från det digitala 2020 ska få kombineras med personliga möten, seminarier och parad!

josefin.f.andersson@lansstyrelsen.se

Henrik Hermansson, Jönköpings Kommun


Jag är Jönköpings kommuns adjungerade ledamot och vill tillsammans med styrelsen, medlemmarna och medborgarna medverka till att Jönköping blir en bättre kommun att leva och bo i. Det kan helt enkelt aldrig finnas för mycket kärlek i någon kommun.

Förhoppningsvis kan vi nå ännu fler under årets pridevecka, genom kreativa anpassade lösningar.

henrik.hermansson@jonkoping.se

Kort historik

Qom ut bildades 2013. Samma år hölls Jönköpings första pridefestival. I paraden gick då cirka 1 300 personer.

Sedan dess har det varit parad varje år med ett ständigt ökat deltagarantal. 2017 gick ungefär 10 000 (!) personer i paraden.

Samarbetspartners

Qom ut behöver samarbetspartners! Vill du/din organisation samarbeta med oss, skicka ett e-mail till info@qomut.se.
Vill du bli sponsor, maila joakim@qomut.se.

Volontärer m.fl.

Utan volontärer och de som på olika sätt gör en insats skulle inte Qom ut lyckas med sin verksamhet.
Vill du vara med och hjälpa till? Ansök då om medlemskap i Facebook-gruppen Arbetsgrupp Jönköping Pride.