22-28 augusti 2022

Bli medlem för 50, 100, 150 kr/år. betala efter förmåga.
Betala via Swish 123 257 1552 eller bankgiro 121-1374.

Om styrelsen för Jönköping Qom Ut

Styrelsen

Jesper Persson, ordförande

Bild på Jesper

Jag engagerar mig i Qom Ut för att jag tycker att det är extremt viktigt att hbtq+-personers situation aldrig får glömmas bort, bara om vi lyfter varandra kan vi få ett samhälle där alla är lika mycket värda på riktigt. Om jag får vara en liten del i att förbättra situationen för några är det en del jag alltid kommer vara extremt stolt över.

Mina förhoppningar inför det kommande året är en utveckling där allas trygghet ökar så att vi närmar oss ett samhälle där en kan leva mer öppet som sig själv!

jesper@qomut.se

Anita Omerbasic, vice ordförande

Bild på Anita

Jag engagerar mig inom Jönköping Qom ut för att jag vill vara med och skapa en trygg plats där alla hbtq+-personer i Jönköping känner att de får vara precis den de vill vara och vågar ta plats. Om vi genom vårt arbete lyckas åstadkomma detta för en person så ser jag det som en enorm vinst. Men även för att jag genom mitt engagemang får möta inspirerande och helt fantastiska människor.

Jag hoppas få se en hybrid-pride i år! Där vi förhoppningsvis har möjlighet att träffa människor fysiskt igen och dela glädjen tillsammans, men fortsätta erbjuda aktiviteter digitalt i år igen för att fler ska ha möjlighet och delta!

anita@qomut.se

Joakim Larsson, kassör

Bild på Joakim

Mina ambitioner är att kunna bidra till att alla hbtq+-personer kommer kunna vara öppna och våga gå i prideparader med stolthet. Ingen ska behöva gömma sig, alla regnbågspersoner ska kunna visa sig öppet.

Jag hoppas att vi i år kommer att kunna ha fysiska föreläsningar och en riktig parad!

joakim@qomut.se

Erik Junhem, sekreterare

Bild på Erik

Jag engagerar mig i Qom Ut för att jag vill vara en röst för de människor som av olika skäl inte kan eller vågar vara sig själva.

Mina förhoppningar är så klart att vi ska kunna träffas fysiskt detta år och parada genom stan. Jag hoppas att fler vill engagera sig för kärlek och frihet och stötta föreningen på olika sätt!

erik@qomut.se

Rebecka Roos, ledamot

Bild på Rebecka

Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut för att jag tycker det är viktigt att funkisperspektivet upplyses. Man talar sällan om funktionsvariation och sex. Det saknas kunskap och finns många förutfattade meningar kring ämnet hos människor. Jag vill öka medvetenheten om att alla kan ha ett sexliv utefter sin egen förmåga och vilja. Min önskan är också att fler hbtq+-personer inom funkisvärlden ska få synas och ta plats.

Jag hoppas på en givande mandatperiod där jag kan få nya upplevelser och lärdomar. Ett år som avslutas med en vecka med många olika evenemang och en trevlig pride-festival.

rebecka@qomut.se

Adjungerade

Håkan Carlsson, Region Jönköpings län

Bild på Håkan

Jag arbetar på Folkhälsa i Region Jönköpings län, där ett av mina uppdrag är hbtqi-diplomering av verksamheter i vår region och hos våra samarbetspartners. I mitt uppdrag ingår även utåtriktade aktiviteter inom området. Att samverka med Jönköping Qom Ut som sedan 2013 aktivt arbetat med att anordna en Pridefestival i Jönköping stämmer väl överens med uppdraget. Att själv tillhöra regnbågsfamiljen ser jag som en styrka i arbetet för allas lika värde.

Det är Region Jönköpings läns ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig välkomna och trygga. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att kunna uppnå detta behöver vi arbeta med frågan och i vårt nya hållbarhetsprogram så framgår det tydligt att vi ska arbeta aktivt för målet: Vi är till för alla.

hakan.karlsson@rjl.se

Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bild på Josefin

Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

josefin.f.andersson@lansstyrelsen.se

Josefin Hagström, Jönköpings kommun

Bild på Håkan

Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet, inkludering och vi är för alla människors lika värde och därför är det självklart för oss att engagera oss i Qom ut. Som adjungerad ledamot i styrelsen så är min roll att vara föreningens väg in i Jönköpings kommuns organisation.

Vi hoppas att fler av kommunens verksamheter ska engagera sig under Pridevecka med olika aktiviteter. Det jag ser framemot är att det ska synas i hela kommunen att vi firar Pride.

josefin.hagstrom@jonkoping.se