19-25 augusti 2024

Bli medlem för 50, 100, 150 kr/år. Betala efter förmåga.
Betala via Swish 123 257 1552 eller bankgiro 121-1374.
Till Swishbetalning

Om styrelsen för Jönköping Qom Ut

Styrelsen

Jesper Persson, ordförande

Bild på Jesper

Jag engagerar mig i Qom Ut för att jag tycker att det är extremt viktigt att hbtq+-personers situation aldrig får glömmas bort, bara om vi lyfter varandra kan vi få ett samhälle där alla är lika mycket värda på riktigt. Om jag får vara en liten del i att förbättra situationen för några är det en del jag alltid kommer vara extremt stolt över.

Mina förhoppningar inför det kommande året är en utveckling där allas trygghet ökar så att vi närmar oss ett samhälle där en kan leva mer öppet som sig själv!

jesper@qomut.se

Anita Omerbasic, vice ordförande

Bild på Anita

Jag engagerar mig inom Jönköping Qom ut för att jag vill vara med och skapa en trygg plats där alla hbtq+-personer i Jönköping känner att de får vara precis den de vill vara och vågar ta plats. Om vi genom vårt arbete lyckas åstadkomma detta för en person så ser jag det som en enorm vinst. Men även för att jag genom mitt engagemang får möta inspirerande och helt fantastiska människor.

Jag hoppas att vi i år får se ännu fler företag och organisationer engagera sig i Prideveckan. För att vi ska få ett fullspäckat program där alla kan hitta något att ta del av. Självklart även ett tåg med mycket musik och dans där vi får träffas igen.

anita@qomut.se

Joakim Larsson, kassör

Bild på Joakim

Många, som vet att jag är gay, säger till mig att ”nuförtiden är det väl inga problem att vara öppet gay? Åtminstone inte i Sverige?”.

Det stämmer väl på sätt och vis, men samtidigt blir klimatet hårdare. Vissa vill lagstifta om att regnbågsflaggor inte får vaja utanför offentliga byggnader eftersom de anser att flaggan är politisk. Vissa vill även avveckla normkritiska och genuspedagogiska satsningar som hbtq-certifiering i skolor och förskolor.

Så visst är det lite lättare att leva som hbtqi+ inom vissa områden, men de mörka molnen tornar upp sig.

Som jag ser det måste vi fortsätta kämpa på barrikaderna och inte slå oss till ro!

joakim@qomut.se

Erik Junhem, sekreterare

Bild på Erik

Jag engagerar mig i Qom Ut för att jag vill vara en röst för de människor som av olika skäl inte kan eller vågar vara sig själva.

Mina förhoppningar är så klart att vi ska kunna träffas fysiskt detta år och parada genom stan. Jag hoppas att fler vill engagera sig för kärlek och frihet och stötta föreningen på olika sätt!

erik@qomut.se

Anna Casservik, ledamot

Bild på Anna

Jag engagerar mig i QomUt för att jag vill vara med o bidra till inkludering av alla, oavsett sexuell läggning och könstillhörighet. Jag vill vara en förebild för mina barn och visa att det är viktigt att stå upp för alla människors lika värde.

Jag ser fram emot att äntligen få gå i Pridetåget genom Jönköping igen!!

anna@qomut.se

Julia Lagerkvist, ledamot

Bild på Julia

Jag engagerar mig i Qom Ut med förhoppning om att på olika sätt stärka och utveckla hbtq+-personers identiteter, livssituationer och rättigheter. Min strävan är att synliggöra och ifrågasätta gängse normer sett till kön och sexualitet. Med bakgrund i att arbeta med våldsutsatta vill jag även bidra med att lyfta ett normkritiskt perspektiv på våld i nära relationer och socialt kopplade skillnader sett till kön överlag.

Mina förhoppningar med året är ökad känsla av samhörighet och trygghet för samtliga invånare i länet, oavsett könstillhörighet, -uttryck eller sexuell läggning. Jönköping Qom Ut är och ska fortsätta vara en kärleksfull frizon för hbtq+-personer!

julia@qomut.se

Rebecka Roos, ledamot

Bild på Rebecka

Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut för att jag tycker det är viktigt att funkisperspektivet upplyses. Man talar sällan om funktionsvariation och sex. Det saknas kunskap och finns många förutfattade meningar kring ämnet hos människor. Jag vill öka medvetenheten om att alla kan ha ett sexliv utefter sin egen förmåga och vilja. Min önskan är också att fler hbtq+-personer inom funkisvärlden ska få synas och ta plats.

Jag hoppas på en givande mandatperiod där jag kan få nya upplevelser och lärdomar. Ett år som avslutas med en vecka med många olika evenemang och en trevlig pride-festival.

rebecka@qomut.se

Adjungerade

Håkan Carlsson, Region Jönköpings län

Bild på Håkan

Jag arbetar på Folkhälsa i Region Jönköpings län, där ett av mina uppdrag är hbtqi-diplomering av verksamheter i vår region och hos våra samarbetspartners. I mitt uppdrag ingår även utåtriktade aktiviteter inom området. Att samverka med Jönköping Qom Ut som sedan 2013 aktivt arbetat med att anordna en Pridefestival i Jönköping stämmer väl överens med uppdraget. Att själv tillhöra regnbågsfamiljen ser jag som en styrka i arbetet för allas lika värde.

Det är Region Jönköpings läns ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig välkomna och trygga. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att kunna uppnå detta behöver vi arbeta med frågan och i vårt nya hållbarhetsprogram så framgår det tydligt att vi ska arbeta aktivt för målet: Vi är till för alla.

hakan.karlsson@rjl.se

Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bild på Josefin

Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

josefin.f.andersson@lansstyrelsen.se

Josefin Hagström, Jönköpings kommun

Bild på Håkan

Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet, inkludering och vi är för alla människors lika värde och därför är det självklart för oss att engagera oss i Qom ut. Som adjungerad ledamot i styrelsen så är min roll att vara föreningens väg in i Jönköpings kommuns organisation.

Vi hoppas att fler av kommunens verksamheter ska engagera sig under Pridevecka med olika aktiviteter. Det jag ser framemot är att det ska synas i hela kommunen att vi firar Pride.

josefin.hagstrom@jonkoping.se

Veronica Frendin, Svenska Kyrkan Jönköping

Bild på Rebecka

Svenska kyrkan Jönköping har arbetat med Qom ut sedan starten och förra året fick vi ta emot regnbågsnyckeln. För mig som kristen är det viktigt att kyrkan är trygg och öppen oberoende av en människas identitet. Men i mötet med människor som har en HBTQ+ identitet blir det smärtsamt påtagligt att vi inte alltid lyckas förmedla den människosynen och gudsbilden. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta systematiskt med frågor kring inkludering och mänskliga rättigheter.

I år ser jag särskilt fram emot som adjungerad fördjupa samarbetet med Jönköping Qom ut och att än en gång få gå med i paraden genom Jönköping.

veronica.frendin@svenskakyrkan.se