Burgarmeny Meny Logotyp för Jönköping Qom Ut
Burgarmeny Stäng Logga för swish Logga för swish

123 257 1552

Vi på Jönköping Qom Ut

Jönköping Qom Ut är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars mål är att årligen arrangera Jönköping Pride.

vågrät linje

Jönköping Qom Uts värderingar

Ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, lika värde och lika rättigheter.

Att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

vågrät linje

Styrelsen

Bild på Jesper

Jesper Persson

Ordförande

Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut för att jag tycker att det är extremt viktigt att hbtq+-personers situation aldrig får glömmas bort, bara om vi lyfter varandra kan vi få ett samhälle där alla är lika mycket värda på riktigt. Om jag får vara en liten del i att förbättra situationen för några är det en del jag alltid kommer vara extremt stolt över.

Mina förhoppningar inför det kommande året är en utveckling där allas trygghet ökar så att vi närmar oss ett samhälle där en kan leva mer öppet som sig själv!

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
jesper@qomut.se
Bild på Julia

Julia Lagerkvist

Vice ordförande

Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut med förhoppning om att på olika sätt stärka och utveckla hbtq+-personers livssituation och rättigheter. Min strävan är att synliggöra och ifrågasätta gängse normer sett till kön och sexualitet, i syfte att fler ska våga ta plats och synas. Alla får plats! 💝

Mina förhoppningar med året är ökad känsla av samhörighet och trygghet för samtliga invånare i länet, oavsett könstillhörighet, -uttryck eller sexuell läggning. Det känns extra viktigt när det svänger mycket i världen, både på nära och långt håll. Jönköping Qom Ut är, och ska fortsätta vara, en kärleksfull frizon för hbtq+-personer!

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
julia@qomut.se
Bild på Erik

Erik Hellstrand-Junhem

Kassör

Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut för att jag vill vara en röst för de människor som av olika skäl inte kan eller vågar vara sig själva.

Jag brinner för att skapa mötesplatser där människor kan känna sig trygga, stolta och glada över sin identitet och sexualitet. Jag vill också bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om hbtq+-frågor bland allmänheten och beslutsfattare.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
erik@qomut.se
Bild på Anna

Anna Casservik

Sekreterare

Jag engagerar mig i Jönköping Qom Ut för att jag vill vara med o bidra till inkludering av alla, oavsett sexuell läggning och könstillhörighet. Jag vill vara en förebild för mina barn och visa att det är viktigt att stå upp för alla människors lika värde.

Jag ser fram emot att äntligen få gå i Pridetåget genom Jönköping igen!!

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
anna@qomut.se
Bild på Kristoffer

Kristoffer Wolke

Ledamot

Samordnare på Bäckadalsgymnasiet, facklig och politiskt förtroendevald och stolt Jönköpingsbo.

Jönköping Qom Ut är ett av dom finaste återkommande inslagen i Jönköping som får mitt hjärta att känna glädje, gemenskap och stolthet över Jönköping. Att få bidra till att Jönköping Qom Ut fortsätter vara ett betydelsefullt och fantastiskt evenemang är något jag känner ödmjukhet och stolthet över.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
kriss@qomut.se
Bild på Teddy

Teddy Edstrand

Ledamot

Både vänner till mig och främlingar på internet vet att jag brinner mycket för rättvisefrågor. Sådan har jag varit så länge jag kan minnas.

Något annat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är konst. Jag älskar musik, teater och dans och trivs särskilt bra i folkliga sammanhang. Om allt går åt skogen så ska jag göra mitt bästa för att bidra med god stämning!

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
teddy@qomut.se
Bild på Rebecka

Rebecka Roos

Ledamot

Inom Jönköping Qom Ut behövs även ett funktionsrättsperspektiv och därför engagerar jag mig i styrelsen.

Man talar sällan om funktionsnedsättning och HBTQ+ i en kombination. Det saknas kunskap och finns många förutfattade meningar. Jag vill öka medvetenheten om att HBTQ+ finns inom alla målgrupper. Min önskan är att fler HBTQ+-funkisar ska få synas och ta plats.

Jag hoppas på ännu en givande mandatperiod där jag kan få nya upplevelser och lärdomar. Ett år som avslutas med en vecka med många olika evenemang och en trevlig pride-festival.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
rebecka@qomut.se

Adjungerade

Bild på Håkan

Håkan Carlsson

Region Jönköpings län

Jag arbetar på Folkhälsa i Region Jönköpings län, där ett av mina uppdrag är hbtqi-diplomering av verksamheter i vår region och hos våra samarbetspartners. I mitt uppdrag ingår även utåtriktade aktiviteter inom området. Att samverka med Jönköping Qom Ut som sedan 2013 aktivt arbetat med att anordna en Pridefestival i Jönköping stämmer väl överens med uppdraget. Att själv tillhöra regnbågsfamiljen ser jag som en styrka i arbetet för allas lika värde.

Det är Region Jönköpings läns ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig välkomna och trygga. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att kunna uppnå detta behöver vi arbeta med frågan och i vårt nya hållbarhetsprogram så framgår det tydligt att vi ska arbeta aktivt för målet: Vi är till för alla.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
hakan.karlsson@rjl.se
Bild på Josefin

Josefin Andersson

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

Jag är adjungerad i styrelsen för Länsstyrelsens räkning och är väldigt glad över vårt samarbete! Festivalen ger ökad kunskap om hbtq-frågor och gör länet till en öppnare och bättre plats.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
josefin.f.andersson@lansstyrelsen.se
Bild på Josefin

Josefin Hagström

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet, inkludering och vi är för alla människors lika värde och därför är det självklart för oss att engagera oss i Jönköping Qom Ut.

Jag sitter med som adjungerad ledamot för Jönköpings kommun och jag hoppas att fler av kommunens verksamheter ska engagera sig under Pridevecka med olika aktiviteter. Det jag ser framemot är att det ska synas i hela kommunen att vi firar Pride.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
josefin.hagstrom@jonkoping.se
Bild på Veronica

Veronica Frendin

Svenska Kyrkan Jönköping

Svenska kyrkan Jönköping har arbetat med Jönköping Qom Ut sedan starten och förra året fick vi ta emot regnbågsnyckeln För mig som kristen är det viktigt att kyrkan är trygg och öppen oberoende av en människas identitet. Men i mötet med människor som har en HBTQ+ identitet blir det smärtsamt påtagligt att vi inte alltid lyckas förmedla den människosynen och gudsbilden. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta systematiskt med frågor kring inkludering och mänskliga rättigheter.

I år ser jag särskilt fram emot som adjungerad fördjupa samarbetet med Jönköping Qom Ut och att än en gång få gå med i paraden genom Jönköping.

Läs mer

Expantionspil Expantionspil
veronica.frendin@svenskakyrkan.se
bild bild bild bild